تعمیرات

این شرکت دارای کادر مجرب و متخصص با دانش و تجربه کافی و مجهز به تجهیزات فنی روز بوده و در این زمینه کلیه خدمات لازمه ،ائم از سرویس و نگهداری و تعمیر انواع مختلف UPS و استابلایزر با مارک و توانهای مختلف را انجام میدهد و در این راستا افتخار همکاری با مراکز و سازمانها و بانک های بسیاری (که دارای UPS های مختلفی هستند) را کسب نموده است.