واحد های پژوهشی و دانشگاه ها

 درادامه : مرکز تحقیقات پشه انسکتوریوم » دانشگاه آزاد امیر کبیر » پژوهشکده ابن سینا » جهاد دانشگاهی » پژوهشکده دولتی برق وانرژی » دانشگاه دولتی علوم ریاضی » گروه ایمونولوژی دانشگاه تهران » دانشکده آزاد اسلامی معاونت سما » دانشگاه آزاد نیک شهر » پژوهشکده رویان » دانشگاه دولتی جهاد کشاورزی کردستان » دانشگاه دولتی کاشان » دانشگاه دولتی صنعتی شیراز » مرکز تحقیقات برنج و مرکبات ساری » دانشگاه دولتی لرستان » دانشگاه دولتی علوم پزشکی زابل » دانشگاه دولتی علوم پزشکی گیلان  » پژوهشکده زعفران مشهد » دانشگاه دولتی ولیعصر رفسنجان » دانشگاه دولتی علوم پزشکی کردستان » دانشگاه دولتی علوم پزشکی ساوه » دانشگاه ازاد اسلامی واحد تاکستان

سازمان های وابسته درمانی و صنایع دارویی

  درادامه : داروسازی مهرسام آریا فارمد » دایا آرین دارو » داروسازی کرمانشاه » دارو سازی آریا » دارو سازی اسوه » دارو سازی راموفارمین » اداره کل دامپزشکی استان خراسان شمالی » انستیتو پاستور کرج » بانک ذخایر ژنتیکی گیاهان دارویی » پزشکی قانونی ایلام » موسسه خدمات هدایت دیالیز ایرانیان » انتقال خون قزوین » سازمان انتقال خون تهران » سازمان پزشکی قانونی زاهدان » گروه بیولوژی مولکولی ذخایر ژنتیکی کرج » داروسازی جالینوس » داروسازی فردوس آرا » دارو سازی ایران هورمون » بانک خون سقز » پژوهشگاه رویان » داروسازی تولید دارو

 
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟