باتری یو پی اس چیست؟

باتری یو پی اس چیست ؟

ساختار اصلی باتریها به طور کلی معمولاً یه یک شکل می باشد . تفاوت عمدۀ آنها در مواد تشکیل دهنده ، پلیت و الکترولیت ها می باشد . اگر بخواهیم تفاوت عمده دیگری را در باتریها بیان کنیم می توانیم باتریها را به دو دسته تقسیم نماییم .

 
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟