باتری سیلد لید اسید – Sealed Lead Acid Battery

برخی قابلیت ها

  • باتری های نوع Sealed Lead Acid بدون نیاز به حفظ و نگهدار
  • توانایی کارکرد در شرایط آب و هوایی کشور
  • جنس قطب سر باتری از فلز مس

توضیحات

قابلیت ها

  • باتری های نوع Sealed Lead Acid بدون نیاز به حفظ و نگهداری
  • دارای سیستم تخلیه خودکار بوده و در صورتی که از باتری ها شش ماه استفاده نشود میزان تخلیه در دمای معمولی فقط ۳% ظرفیت اسمی خواهد بود
  • دارای سرب های معدنی با خلوص ۹۸٫۹۹% و با آلیاژ بالا، ۱۰۰% آنالیز شده و ضد خوردگی ، قابل احیا
  • توانایی کارکرد در شرایط آب و هوایی کشور
  • جنس قطب سر باتری از فلز مس

اطلاعات بیشتر

باتری سیلد لید اسید

داراي سرب هاي معدني با خلوص 98.99% و با آلياژ بالا، 100% آناليز شده و ضد خوردگي ، قابل احيا
توانايي کارکرد در شرايط آب و هوايي کشور
جنس قطب سر باتري از فلز مس