نمایش دادن همه 11 نتیجه

 • باتری یو پی اس

  battery Sealed Lead Acid Serise 7000 (12V/4.5AH)

  The rechargeable batteries are lead-lead dioxide systems  The dilute sulfuric acid electrolyte is absorbed by separators and plates and thus immobilized  Should the battery be accidentally overcharged pro

  ducing hydrogen and oxygen, special one-way valves allow the gases to escape thus avoiding excessive pressure build-up.

 • باتری یو پی اس

  battery Sealed Lead Acid Serise7000(12V/7AH)

  The rechargeable batteries are lead-lead dioxide systems. The dilute sulfuric acid electrolyte is absorbed by separators and plates and thus immobilized. Should the battery be accidentally overcharged producing hydrogen and oxygen, special one-way valves allow the gases to escape thus avoiding excessive pressure build-up

 • باتری یو پی اس

  battery Sealed Lead Acid Serise7000(12V/9AH)

  The rechargeable batteries are lead-lead dioxide systems. The dilute sulfuric acid electrolyte is absorbed by separators and plates and thus immobilized. Should the battery be accidentally overcharged producing hydrogen and oxygen, special one-way valves allow the gases to escape thus avoiding excessive pressure build-up

 • باتری یو پی اس

  battery Sealed Lead Acid Serise7000(12V/28AH)

  The rechargeable batteries are lead-lead dioxide systems. The dilute sulfuric acid electrolyte is absorbed by separators and plates and thus immobilized. Should the battery be accidentally overcharged producing hydrogen and oxygen, special one-way valves allow the gases to escape thus avoiding excessive pressure build-up.

 • باتری یو پی اس

  battery Sealed Lead Acid Serise7000(12V/42AH)

  The rechargeable batteries are lead-lead dioxide systems. The dilute sulfuric acid electrolyte is absorbed by separators and plates and thus immobilized. Should the battery be accidentally overcharged producing hydrogen and oxygen, special one-way valves allow the gases to escape thus avoiding excessive pressure build-up.

 • باتری یو پی اس

  battery Sealed Lead Acid Serise7000(12V/65AH)

  The rechargeable batteries are lead-lead dioxide systems. The dilute sulfuric acid electrolyte is absorbed by separators and plates and thus immobilized. Should the battery be accidentally overcharged producing hydrogen and oxygen, special one-way valves allow the gases to escape thus avoiding excessive pressure build-up.

 • باتری یو پی اس

  battery Sealed Lead Acid Serise7000(12V/100AH)

  The rechargeable batteries are lead-lead dioxide systems. The dilute sulfuric acid electrolyte is absorbed by separators and plates and thus immobilized. Should the battery be accidentally overcharged producing hydrogen and oxygen, special one-way valves allow the gases to escape thus avoiding excessive pressure build-up.

 • باتری یو پی اس

  battery Sealed Lead Acid Serise7000(12V/120AH)

  The rechargeable batteries are lead-lead dioxide systems. The dilute sulfuric acid electrolyte is absorbed by separators and plates and thus immobilized. Should the battery be accidentally overcharged producing hydrogen and oxygen, special one-way valves allow the gases to escape thus avoiding excessive pressure build-up.

 • باتری یو پی اس

  battery Sealed Lead Acid Serise7000(12V/150AH)

  The rechargeable batteries are lead-lead dioxide systems. The dilute sulfuric acid electrolyte is absorbed by separators and plates and thus immobilized. Should the battery be accidentally overcharged producing hydrogen and oxygen, special one-way valves allow the gases to escape thus avoiding excessive pressure build-up.

 • باتری یو پی اس

  battery Sealed Lead Acid Serise7000(12V/200AH)

  The rechargeable batteries are lead-lead dioxide systems. The dilute sulfuric acid electrolyte is absorbed by separators and plates and thus immobilized. Should the battery be accidentally overcharged producing hydrogen and oxygen, special one-way valves allow the gases to escape thus avoiding excessive pressure build-up.

 • استابلایزر stabilizer

  Automatic voltage Stabilizer Relay__Single phase IR SeriesHT9000RIR(2000~12000)

  • آلارم اخطار افزایش جریان و بار مصرفی و دما و بروز اشکال در سیستم
  • فیلتر حفاظت جهت شوک های الکتریکی و نویز در مقابل کاهش یا افزایش بیش از حد ولتاژ
  • کنترل فاز حفاظت در مقابل دو فاز شدن ورودی ولتاژ
  • سیستم تاخیر در حدود ۲۰۰ ثانیه (انتخابی)