مزایا و ویژگی های خدمات ایمن توان

با توجه ارائه خدمات ذکر شده ،ایمن توان نسبت به شرکتهاي سازنده یو پی اس (UPS) که صرفاً در قبال محصولات خود مسئولند، نسبت به خدمات خود نیز احساس مسئولیت میکند:

1) خدمات ما صرفاً منوط به يو پي اس نبوده بلکه کليه سيستم (از برق شهر تا مصرف کننده) را شامل مي گردد .

2) دادن گارانتي به مدت 6ماه نسبت به قطعات تعميري شده که در برگه فني دستگاه يو پي اس ذکر شده است .

3) همانطور که گفته شد اين شرکت کليه خدمات مرتبط به  یو پی اس (UPS) و استابلايزر (فروش ، تعمير و حفظ و نگهداري دستگاه يو پي اس ، سيم کشي و حفر چاه ارت ، تعمير و طراحي و ساخت تابلوهاي برق و غيره) را انجام مي دهد که ديگر نياز به همکاري باچندين شرکت متفاوت را نداريد که اين امر باعث تسريع در کار شده وکليه مسئوليت ها به عهده يک شرکت خواهد بو.

4) در هر دوره از سرويس ، کارشناسان اين شرکت يک برگه فني از وضعيت کلي برق و سيم کشي ، يو پي اس باتري و تعداد دستگاه یو پی اس (UPS) به مسئول موسسه ارائه مي نمايد تا برگه هاي تکميل شده هر دوره با هم مقايسه شده و در صورت وجود ايراد تا با توجه به سابقه قبلي ، مشکل راحت تر حل شود.

5) مديريت شرکت جهت کنترل در سرويس هاي انجام شده کارشناسان خود را موظف به ارائه برگه نظر سنجي به مسئول موسسه نموده که طي آن وضعيت عملکرد در آن مجموعه مکتوب گردد و در صورت نارضايتي مسئول، پرسنل بايستي جوابگو باشند.