باتری سیلد لید اسید - Sealed Lead Acid Battery

قابلیت ها

  • باتري هاي نوع Sealed Lead Acid بدون نياز به حفظ و نگهداري
  • داراي سيستم تخليه خودکار بوده و در صورتي که از باتري ها شش ماه استفاده نشود ميزان تخليه در دماي معمولي فقط 3% ظرفيت اسمي خواهد بود
  • داراي سرب هاي معدني با خلوص 98.99% و با آلياژ بالا، 100% آناليز شده و ضد خوردگي ، قابل احيا
  • توانايي کارکرد در شرايط آب و هوايي کشور
  • جنس قطب سر باتري از فلز مس