نحوه انبار کردن باطری یو پی اسUPS

   Minimize

تمامی باتریهای تولید شده به صورت شارژ شده دربازارعرضه میگردد و به دلیل خود دشارژی (Self Discharge) ( باتریها در صورت رها شدن بعد از مدتی دشارژ می شوند) معمولاً هر ماه حدود 3 ولت افت می نماید که این پدیده در باتریهای سیلد لید اسید 12ولتی معمولاً به مدت 6 الی 9 ماه طول می کشد که باتری بطور کامل دشارژ می گردد.

درصورت دشارژ شدن کامل باتری ، بر روی الکترودها کریستالهای بزرگ سولفاته سرب تشکیل می شود که تمایلی به برگشت ندارد و اگراین روند شیمیایی به مدت زیادی ادامه پیدا کند کل سطح الکترود سولفات شده و امپدانس زیادی در روند الکترولیز ایجاد می کند و مانند سدی در برابر شارژ مجدد باتری عمل کرده که باعث خرابی باتری می گردد .

به همین منظور توصیه می گردد که باتریها را حداکثر 6 ماه یکبار شارژ کرده تا باتریها همیشه در حالت شارژ کامل مانده و از سولفات شدن الکترودها جلو گیری کرد .

^ بالا