موارد مهم در نصب باتری یو پی اس UPS

   Minimize

همانطور که توضیح داده شد نصب باتری عمدتاً به صورت سری انجام می گردد که در نصب باتریها باید به یک سری از مسائل امنیتی به خصوص در نصب کابینت باتریهای با ولتاژ بالاتر از 100ولت توجه نمود چرا که برق باتری ها مستقیم DC بوده و در زمان برق گرفتگی بسیار خطرناک تر از برق شهر می باشد به همین منظور جهت رعایت مسائل ایمنی بطور مثال برای نصب 20 عدد باتری در یک کابینت باید به نحوۀ زیر عمل نمود :

ابتدا باید کلیه باتری ها را در داخل کابینت به صورتی که دو قطب غیر همنام باتریها نزدیک هم باشد کنار هم در طبقات قرار می دهیم ( در کابینت باتریهای ایمن توان نقشه چیدن باتریها و نصب باتریها موجود می باشد ) حتماً باید دقت گردد بیش از یک نفر همزمان باتریها را نصب ننمایند و نصاب باتری هیچگونه اشیاء فلزی از قبیل انگشتر ساعت و از این دست در دست نداشته باشد و تمام ابزار الاتی که استفاده می نماید باید دارای محافظ و عایق بندی شده باشند که در هنگام کار باعث اتصال کوتاه نگردد.

پس از کنار هم گذاشتن باتریها آنها را با هم سری می کنیم و در حین کار باید دقّت شود بیش از شش عدد باتری به هم سری نگردد تا ولتاژ حداکثر 72 ولت باشد تا خطر برق گرفتگی نداشته باشد و پس از اینکه کلیه باتریها طبقات را به هم متصل نمودیم اولین و آخرین سر قطب باتریها را به فیوز کابینت باتری متصل می نماییم و فیوز کابینت را قطع می نماییم سپس با احتیاط بسیار طبقات باتری را به هم متصل نموده و دقت گردد که اتصالات بسیار محکم بوده و حتماً از واشر خاردار برای محکم بودن اتصال بطوریکه بین کابلشو و سرباتری نباشد استفاده گردد .

بطور معمول از کابل قرمز برای قطب مثبت و کابل مشکی و یا آبی برای قطب منفی استفاده می گردد و قطر این کابل ها طبق دفترچه راهنما یو پی اس ( UPS ) نسبت به ولتاژDC مشخص می گردد .

پس از نصب باتریهای یو پی اس ، ولتاژ خروجی کابینت باتری را توسط ولتمتر (ولتمتر در حالت DC قرار گیرد) باید اندازه گیری کرد و دقت شود که پراپ مثبت روی کابل قرمز و پراپ منفی ولت متر برروی کابل مشکی یا آبی قرار گیرد و ولتاژ مورد نیاز ( طبق بند شماره2-شارژبیش از حد ) با مقداری بیشتر نشان داده شود که بطور مثال درکابینت 240 ولت 276ولت می باشد و عدد دیده شده در ولتمتر نباید منفی باشد ، در صورتیکه عدد منفی باشد قطب های مجموعه باتریها به کانکتور دستگاه برعکس نصب شده است . که این حالت بسیار خطرناک بوده و احتمال آسیب رسانی به دستگاه وجود دارد که باید حتما اصلاح گردد ، حال کابینت باتری آماده بوده و قابلیت اتصال به دستگاه متعلقه را دارد . (شایان ذکر است UPSهای ایمن توان دارای محافظ سیستم ولتاژ DC معکوس می باشند )

^ بالا