دلیل عمده اتمام عمر باطری یو پی اس (UPS BATTERY)

   Minimize

دلیل عمده اتمام عمر باطری

  

     الکترون های مثبت باتری که از اکسید سرب تشکیل شده اند به تدریج به علت فعل و انفعالات شیمیایی در دراز مدت تبدیل به سولفات سرب شده و الکترولیت نیز حالت اسیدی خود را از دست داده و سرب قطب منفی نیز به سولفات سرب تبدیل می گردد که در این حالت ، دیگر هیچ گونه انفعالات شیمیایی انجام نمی شد و باتری هیچ جریانی نمی دهد .

       همانطور که گفته شد الکترولیت بعد از مدتها کارکرد ( شارژ و دشارژ) حالت اسیدی خود را از دست داده به آب تبدیل می گردد یعنی یکی از علائم سالم بودن باطری خاصیت اسیدی الکترولیت می باشد.

       از این رو بعضی از کارخانجات نمایشگری بر روی باتریهای ماشین نصب می نمایند که مقدار اسیدی بودن الکترولیت را توسط تغییر رنگ نشان می دهند که در نهایت سالم و یا خراب بودن باتری را مشخص می نماید و در باتریهای که درب آنها قابلیت باز شدن را دارد به راحتی اسید آن قابل اندازه گیری بوده و در صورت نیاز به آب و یا اسید ، اضافه می گردد . ولی در باتریهای سیلد لید اسید، روند شارژ با روند دشارژ کاملاً عکس هم می باشد یعنی در حالت شارژ از ترکیب آب و سولفات آب و هیدروژن از قطب مثبت خارج می شود و در قطب منفی هیدروژن های تولید شده  به همراه سولفات سرب وارد واکنش مجدد می شود و در این سیکل بسته حداقل آب و یا بخارات از باتری خارج می گردد که این فرایند شیمیایی ، به طورکامل انجام   می گردد . و سولفاته شدن الکترونها به حداقل می رسد و بخارات کمتری متساعد شده و از این رو درب باتری بسته و نیاز به حفظ و نگهداری و یا اضافه کردن آب و اسید نبوده و معمولا عمر مفید باتریهای سیلد لید اسید(SEALED LEAD ACID ) حدوداً پنچ سال می باشد که این امر به حفاظت  و دمای محیط و نوع شارژر و دشارژ باتری نیز بستگی دارد . 

Minimize
^ بالا