تعیین زمان بک آپ تایم مورد نیاز یو پی اس UPS

   Minimize

برای اینکه بتوانیم باطری با آمپر ساعت مناسب جهت بک آپ تایم مناسب انتخاب کنیم با یک روش ساده به شرح ذیل انجام می دهیم که این روش بصورت تقریبی بوده چراکه در زمان دشارژ، مقداری تلفات می وجود دارد که در اینجا محاسبه نمی گردد)

در ابتدا می بایست جریان DC را بدست آورده برای همین مورد توان دستگاه بر حسب وات را تقسیم بر حاصل ضرب راندمان و ولتاژ DC نمود تا با جریان بدست آمده، در جدول خود باتری زمان مورد نظرو باتری را بدست آورد.


^ بالا