انتخاب باتری مناسب برای یو پی اسUPS

   Minimize


  یکی از مسائل مهم در زمان انتخاب UPS مقدار زمان برق دهی (Back up time)  در زمان قطع برق شهر می باشد که زمان دشارژ نیز نامیده می شود که این امر رابطه مستقیم با تعداد و مقدار آمپر ساعت (AH)  باتریها دارد که به هر دو از پارامترهای ذکر شده اشاره می کنیم .

    هردستگاه UPS با ولتاژمستقیم (DC) مشخصی کار می کند که در مشخصات فنی دستگاه قید می شود بطور مثال یک دستگاه UPSبه توان 3000VA ( ولت آمپر ) در پلاک فنی آن  ولتاژ DC آن 48 ولت قید شده است .

       با توجه به اینکه عمدتاً باتریهای سیلدلید اسید که برای UPS اختصاص داده می شود12V می باشند  باید 4 عدد باتری 12V را به صورت سری به هم متصل نمود تا ولتاژ 48 ولت بدست آید (در صورتی که باتریها به صورت سری با هم متصل گردد ولتاژ آنها باهم جمع می گردد و آمپر به صورت ثابت باقی  می ماند) .      پس با این روش تعداد باتریها توسط کارخانه سازنده مشخص می گردد و همانطوریکه میدانیم باتریها دارای آمپر ساعتهای متفاوتی می باشند که برای تعیین بک آپ تایم مورد نیاز استفاده می گردد

 

 
^ بالا